Vi vill erbjuda kvalitativ konstundervisning i teaterkonst på svenska i Helsingfors. Vi hoppas på en bättre jämställdhet inom konstformerna så att drama och teater också blir synliga i utbudet av konstundervisning på svenska. Vi vill utveckla och höja nivån på undervisningen i teaterkonst praktiskt och pedagogiskt så att alla svenskspråkiga barn i Helsingfors med låg tröskel kan välja teater som en hobby i närmiljön som de kan utvecklas som individer i och som bär dem vidare ut i livet.