Terminsavgift

 

Anmälningen är bindande för hela läsåret. 

Studieplatsen kan avbokas kostnadsfritt senast 19.8.2024 med ett meddelande per e-post till adressen info@teaterskolandot.fi. 

Om eleven avslutar sina studier under höstterminen senast 6.10 och under vårterminen senast 9.3 (halvvägs i terminen) återbetalar vi hälften av terminsavgiften. För studier som avslutas senare uppbärs terminsavgiften i sin helhet.

Avbrytandet eller avslutandet av studierna bör meddelas skriftligen till Teaterskolan DOTs kontor på adressen info@teaterskolandot.fi samt muntligt eller skriftligt till gruppens egen lärare. 

Fakturering
Räkningen för terminsavgiften sänds en gång under höstterminen och en gång under vårterminen till den adress som vårdnadshavaren/eleven angett. Betalningsvillkoret för räkningen är 14 dygn.

För överenskommelse om betalningsarrangemang bör vårdnadshavaren/eleven vara i kontakt med Teaterskolan DOTs kontor per e-post till info@teaterskolandot.fi. För försenade betalningar uppbärs lagenlig förseningsränta och påminnelseavgift.

Om eleven påbörjar sina studier mitt i terminen efter 6.10.2024 och under vårterminen efter 9.3.2025, faktureras halva terminsavgiften.
 

Grupper
 

Dottingar 4-6 år


Grundstudier 7-9 år

45 minuter/vecka
100 euro /termin

60 minuter/vecka
130 euro /termin
 

Grundstudier 10-12 år (Nordsjö)


Grundstudier 10-12 år (Busholmen)
och Musikteater 10-12 år (Luckan) 

70 minuter/vecka
150 euro/termin

90 minuter/vecka     
200 euro /termin 
 

Grundstudier 13-16 år och 
Musikteater 13-16 år

 

Baby-Paletten 0-2 år


DOT-Seniorer 60+

105 minuter/vecka   
225 euro /termin


30 minuter / vecka 
80 euro /termin

60 euro /termin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagaravgifterna läsåret 2024-2025 varierar beroende på lektions- och terminslängd, nivå och eventuell extern finansiering. Tyvärr har vi varit tvungna att justera deltagaravgifterna i enlighet med de allmänna kostnadsstegringarna. 

För lägren betalas en skild avgift. 

Rabatter

Vi ger 10% syskonrabatt för terminsavgifterna per syskon.
Elever vid DOTs och MoKS gemensamma “musikalstig” får något reducerade terminsavgifter i båda konstskolorna. Meddela i anmälan om du är elev vid MoKs och vad du studerar där och när.

Frielevplatser

Teaterskolan DOT kan erbjuda ett begränsat antal frielevplatser för ett läsår i taget utan deltagaravgift. Skicka in en fritt formulerad ansökan till oss på info@teaterskolandot.fi med "Frielev" i ämnesfältet. Du kan skriva ansökan på svenska, finska eller engelska. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Fyll också i det vanliga anmälningsformuläret för att få plats i en undervisningsgrupp.

Anmäl dig till Teaterskolan DOT här.
 

(Länken leder till Eepos-systemet)