Filmkvällarna är avbokade v.50 p.g.a. corona

07.12.2020 kl. 13:53
Ingen filmvisning ti 8.12, fre 11.12 eller lö 12.12.
Dessa temastudier flyttas til vårterminen 2021.

Filmkvällarna, som erbjöds som temastudier, är inhiberade denna vecka p.g.a regeringens nya restriktioner som begrränsar undervisningen i grundläggande konstunderrvisning. Detta har även informerrats tilll studerandena per mail.